logo titia bouwmeester
logo titia bouwmeester

Lab Molke

Neihuizum 2015
Over melkboeren en bloedbanden
Toon meer

Door de afschaffing van het Europese melkquotum op 1 april 2015 wordt de prijs van de melk bepaald op de wereldmarkt. De verwachting is dat er steeds méér geproduceerd gaat worden door steeds mínder bedrijven. Veel melkveebedrijven, die vaak al generaties in familiebezit zijn, zullen in de nabije toekomst verdwijnen. Wat is de sociale impact van deze politieke beslissing? Hoe gaan verschillende generaties Friese melkveehouders om met de eisen van de nieuwe tijd?

artistieke leiding

Titia Bouwmeester
dramaturgie

Bouke Oldenhof

Muziek
Ben Lammerts van Bueren
makers/performers

Danielle van Vree, Hanna Mourik van Broekman, Jeanine Niemendal, Caro Kroon, Janneke de Haan, Natalia Eernstman, Klaas-Jaap van der Heide, Willy van Assen, Raymond Muller, Popke van der Zee, Sjoerd Blom
zangcoach

Jeroen Helder
koor
Anneke van de Wal, Arie Swart, Cathy van Nes, Dieuwke schotanus , Douwe de Boer, Els Swart – Eselink, Feike van Dijk, Djura van Dijk, Gé Ansems, Geert Knobbe, Gorrit Jansen, Greet vd Haar, Hanny Karper-Klok, Heleen Kuipers, Hilda Pel, Ina Meker, Jaap Vellenga, Jan Harmsma, Janny Rellum, Jeltje van Dijk, Joop Laan, Maddy Ansems, Marcelle Mulder, Marian de Boer, Melle Knulst, Murk Postma, Piet van Putten, Tea Reitsma, Teatske Flapper de jong , Tine Sijtsma, Tineke Kuipers, Xandra Stokkel, Catrien Brandsma

 

zakelijke leiding
Rozemarijn Strubbe
productieleiding

Judith Baarsma

 

producent
Keunstwurk en 5eKwartier

met financiële steun van
Fonds Cultuurparticipatie, CH 2018

met dank aan
Auke & Janke Jeltsje van Dijk, Esther de Jong, Geeske, Minne, Theunis, Bartele Holtrop, Wietske Hettinga & Arjen Schoustra, Sicco & Anneke Hylkema, Klaas & Otto Jan Bokma, Thea, Jelle, Seakle & Pier-Jan Zijsling, Wibo Hettinga, Sjerp Jan Jansen, Sietse Draaijer, Age, Coco, Djoeke, Hillie, Truke Zeinstra, Kees Kooman