logo titia bouwmeester
logo titia bouwmeester

Lab Molke

Neihuizum 2015
Dairy farmers’ blood ties
SHOW MORE

Our blood ties sketched in musical scenes on our land. So recognizable...

artistic direction

Titia Bouwmeester
dramaturgy

Bouke Oldenhof

music composition
Ben Lammerts van Bueren
creators/performers

Danielle van Vree, Hanna Mourik van Broekman, Jeanine Niemendal, Caro Kroon, Janneke de Haan, Natalia Eernstman, Klaas-Jaap van der Heide, Willy van Assen, Raymond Muller, Popke van der Zee, Sjoerd Blom, Jessica de Haan, Auke van Dijk
singing lessons

Jeroen Helder
choir
Anneke van de Wal, Arie Swart, Cathy van Nes, Dieuwke schotanus , Douwe de Boer, Els Swart – Eselink, Feike van Dijk, Djura van Dijk, Gé Ansems, Geert Knobbe, Gorrit Jansen, Greet vd Haar, Hanny Karper-Klok, Heleen Kuipers, Hilda Pel, Ina Meker, Jaap Vellenga, Jan Harmsma, Janny Rellum, Jeltje van Dijk, Joop Laan, Maddy Ansems, Marcelle Mulder, Marian de Boer, Melle Knulst, Murk Postma, Piet van Putten, Tea Reitsma, Teatske Flapper de jong , Tine Sijtsma, Tineke Kuipers, Xandra Stokkel, Catrien Brandsma

 

general manager
Rozemarijn Strubbe
production manager

Judith Baarsma

 

produced by
Keunstwurk and 5eKwartier

supported by
Fonds Cultuurparticipatie, CH 2018

thanks to
Auke & Janke Jeltsje van Dijk, Esther de Jong, Geeske, Minne, Theunis, Bartele Holtrop, Wietske Hettinga & Arjen Schoustra, Sicco & Anneke Hylkema, Klaas & Otto Jan Bokma, Thea, Jelle, Seakle & Pier-Jan Zijsling, Wibo Hettinga, Sjerp Jan Jansen, Sietse Draaijer, Age, Coco, Djoeke, Hillie, Truke Zeinstra, Kees Kooman